Schéma řešení problémů

Jste BLB, nebo se stavíte k problémům čelem?

Každý čas od času řešíme nějaký problém a občas se nám stane, že hledáme vinu na druhých a snažíme se z toho nějak vyvlíknout. Otázka ale zůstává: Pomůže nám hození viny na druhé k tomu, abychom daný problém snáze vyřešili? Vždy si můžeme říct, že je viníkem někdo nám blízký, někdo neznámý, vyšší moc, příroda, osud nebo snad sám Bůh. Častokrát to opravdu může být chyba „někoho jiného“, nicméně postavit se dané výzvě čelem, konstruktivně hledat řešení a pustit se do práce nás překonání překážek přiblíží mnohem více, než čekat na řešení zvenku.

Proto jsme se do tvorby našeho nového webu pustili se vší vervou, hledáme způsoby jak udělat věci, které jsme původně neuměli, snažíme se myslet do budoucna a připravit web tak, aby byl pro Vás co nejvíce užitečný. Velký dík patří všem zúčastněným a hlavně Lukášovi, za kterým jde největší díl práce. Děkujeme!