Příměstský tábor 2013 – Pravěk

Druhý červencový týden roku 2013 jsme v MK Rybička pořádali příměstský tábor, kterého se zúčastnilo 15 dětí ve věku 5-13 let. Děti byly převážně ze Suchdola a Sedlce. Smyslem tábora bylo nabídnout dětem aktivně strávený týden plný pohybu, výletů a zajímavých činností. Téma „Život v pravěku“ naznačovalo, že si děti vyzkouší lecjaké pradávné výtvrané techniky a budou se také tužit na těle, aby byli dobrými lovci. Děti byly převážně venku a vydávaly se na místa, která byla osídlena jíž opravdu dávno.

Děti modelovaly pravěké zuby z těsta. Na výletě do nedaleké sedlecké třešňovky se rozdělili po dvou a mladší děti si mohly vybrat, s kým ze starších chtějí pracovat. Stavěla se pravěká obydlí. Další dny se konaly závody v různých disciplínách v Roztockém háji, tvořili jsme pravěké malby na chodníku a hrály se různé seznamovací hry. Také jsme s dětmi vyrazili do Tuchoměřic, kde jsme se podívali přímo na archeologické naleziště z doby bronzové, kde v té době probíhal průzkum lokality. Mohli jsme si prohlédnout, jak probíhá práce archeologa a vyslechnout si zajímavosti z historie okolí Suchdola. Dále jsme pořádali různé soutěže u břehu Vltavy, soutěžili jsme ve skoku, hodu, byla bojovka se stanovišti a něktěří se, ač nechtěně, vykoupali ve Vltavě.

Diskuze

Posted in Archiv příměstských táborů and tagged , , .

Hlavní vedoucí a organizátor letních táborů, učitel, lektor individuální výuky a podnikatel.
V současné době také působící jako Koordinátor projektu ISIC školám.

--- Dělat nemožné je vždycky legrace. - Walt Disney ---