Tábor 2013 – Piráti

Letní tábor v roce 2013 byl tábor s angličtinou u Slapské přehrady.

Téma Piráti nebylo náhodné. Jako anglického lektora jsme s sebou měli našeho známého Lewise, který pochází z jihoanglického přístavního města Portsmouth a o pirátech a historii toho ví opravdu hodně. Ubytovaní jsme byli kousek od přehrady a díky tomu, že bylo velice teplo, jsme mohli trávit velkou část programu u vody – moře. Kde jinde by také Piráti měli trávit čas, že?

Hned první den pro příjezdu jsme se rozdělili do posádek a každá posádka si musela sehnat svůj stěžeň a nakreslit vlajku. Tím jsme mohli tábor zahájit a vyplout na dobrodružnou výpravu kolem světa. Celou cestu jsme si psali námořnické deníky, do kterých jsme pravidelně zaznamenávali vše, co jsme po cestě zažili.

Navštívili jsme různá místa jako Kanadu, Karibské moře, Brazílii, Nový Zéland, Afriku a další. V každé oblasti jsme plnili úkol, který nás tam čekal. Někdy jsme museli v divoké řece hledat zlato a drahé kamení, abychom si za ně mohli koupit zásoby pro další plavbu. Jindy jsme zase museli s domorodci bojovat, aby nás vůbec nechali naživu.

Závěrečnou etapou bylo hledání opravdového pokladu. Nejprve jsme museli lodí dojet na tajné místo, kde jsme následně podle kompasu a instrukcí museli najít místo, kde byl ukrytý. Následně jsme ho museli také vykopat. A jaká byla odměna? Sladká. 🙂

Zkrátka to byla dobrodružná výprava, ze které se všichni vrátili živí a zdraví…

Diskuze

Posted in Archiv letních táborů and tagged , .

Hlavní vedoucí a organizátor letních táborů, učitel, lektor individuální výuky a podnikatel.
V současné době také působící jako Koordinátor projektu ISIC školám.

--- Dělat nemožné je vždycky legrace. - Walt Disney ---