Škola bez předmětů? To není fikce!

Škola bez předmětů?
Pro učitele zvyklé vyučovat dle zaběhlého systému je to něco nepředstavitelného. To se netýká jen škol v ČR, ale celosvětově. Dle mezinárodních statistik je za neúspěšnější vzdělávací systém považován ten ve Finsku. Nicméně právě se tam od systému, terý je přivedl na špičku, odklání. Proč?

Finsko je dle OECD na špičce v oblasti gramotnosti a matematiky a proto se poslední roky v Helsinkách střídala jedna delegace za druhou. Řada odborníků se snažila aplikovat finský model a zlepšit tak úroveň vzdělávání. Způsob fungování nebudu popisovat, nicméně je důležitá jedna věc: Finům to nestačí. Dle slov Liisy Pohjolainen z Úřadu pro mládež a školství v Helsinkáh v dnešním světě nepotřebujeme bankovní úředníky vyplňující lejstra a počítající peníze. Na to máme počítače. Dnes jsou na absolventy škol kladeny jiné nároky. Sama prohlásila: „Stojíme na prahu velké změny pro Finský vzdělávací systém.“

V čem tato změna spočívá?
Cílem vzdělávání již není mít encyklopedické znalosti, ale důraz je kladen na spolupráci, práci v menších skupinkách a komunikační dovednosti. K dosažení tohoto cíle má pomoci zrušení předmětů a „výuka dle témat“. K tomu je zapotřeba více práce a spolupráce učitelů různých oborů. Pro učitele, kteří se celý život věnovali jen jednomu předmětu, je to velká změna. Někteří učitelé se se zapojením do tohoto programu zdráhají, nicméně již 70% učitelů v Helsinkách se zapojilo. Jsou k tomu motivováni také finančně – každý dostane odměnu ke své výplatě.

Sami učitelé, kteří se do nového programu zapojili prohlašují, že se jim úplně změnila paradigmata a není pro ně cesty zpět. Období, kdy se učí dle témat probíhá zpravidla dvakrát ročně po dobu několika týdnů. Do roku 2020 by se měl tento systém rozšířit do všech škol po celém Finsku.

Čísla o učitelské profesi ve Finsku

  • Na 1. místě v žebříčku prestiže (v ČR je také v popředí)
  • 9 z 10 učitelů zůstává v oboru celý život (v ČR polovina odchází do 5 let)
  • Učí jen 550 hodin/rok (v ČR 650)
  • Na jedno místo na VŠ se hlásí 8 uchazečů (v ČR jen 2)

Diskuze

Posted in Blog, Zajímavé materiály and tagged , .

Hlavní vedoucí a organizátor letních táborů, učitel, lektor individuální výuky a podnikatel.
V současné době také působící jako Koordinátor projektu ISIC školám.

--- Dělat nemožné je vždycky legrace. - Walt Disney ---