Žáci a studenti všeho věku slyšte. Nejste v tom sami!

> Každý, kdo se delší dobu učí nové dovednosti dojde do stavu, kdy má pocit únavy a frustrace z toho, že se nikam neposouvá. Nováčkovské nadšení opadlo po tom, co jste se naučili zahrát pár not a dál už se nepohnete. Je jedno, jestli se jedná o učení se cizím jazykům, hraní na housle, lyžování […]

Škola bez předmětů? To není fikce!

Škola bez předmětů? Pro učitele zvyklé vyučovat dle zaběhlého systému je to něco nepředstavitelného. To se netýká jen škol v ČR, ale celosvětově. Dle mezinárodních statistik je za neúspěšnější vzdělávací systém považován ten ve Finsku. Nicméně právě se tam od systému, terý je přivedl na špičku, odklání. Proč? Finsko je dle OECD na špičce v […]

Praktická výuka na školách stojí!

Od ledna 2016 vstupuje v platnost novela zákona o ochraně veřejného zdraví, která mimo jiné ruší výjimku udělenou mladistvým, kteří se připravují na své budoucí povolání. Díky tomu nesmí být žádní mladiství vystaveni působení nebezpečných látek. To může znít na první pohled chvályhodně, nicméně to způsobuje paralyzování praktické výuky nejen na chemických průmyslovkách, ale také […]

Náš vztah k doučování

Já i Jakub máme asi sedmiletou zkušenost s individuálním doučováním. Na úrovni SŠ se specializuju především na chemii a angličtinu. Jakub doučuje také matematiku a fyziku. Mezi naše klienty patří malé děti od 6 let i velké děti ve věku 60 let. Mezi mé největší úspěchy patří příprava na přijímací zkoušky na SŠ, VŠ a reparáty. […]

Schéma řešení problémů

Jste BLB, nebo se stavíte k problémům čelem?

Každý čas od času řešíme nějaký problém a občas se nám stane, že hledáme vinu na druhých a snažíme se z toho nějak vyvlíknout. Otázka ale zůstává: Pomůže nám hození viny na druhé k tomu, abychom daný problém snáze vyřešili? Vždy si můžeme říct, že je viníkem někdo nám blízký, někdo neznámý, vyšší moc, příroda, osud nebo snad sám Bůh. Častokrát to opravdu může být chyba „někoho jiného“, nicméně postavit se dané výzvě čelem, konstruktivně hledat řešení a pustit se do práce nás překonání překážek přiblíží mnohem více, než čekat na řešení zvenku.

Proto jsme se do tvorby našeho nového webu pustili se vší vervou, hledáme způsoby jak udělat věci, které jsme původně neuměli, snažíme se myslet do budoucna a připravit web tak, aby byl pro Vás co nejvíce užitečný. Velký dík patří všem zúčastněným a hlavně Lukášovi, za kterým jde největší díl práce. Děkujeme!